Nytt material för samhällsorientering för nyanlända

Länsstyrelsen i Västra Götaland har på uppdrag av regeringen vidareutvecklat utbildningsmaterialet ”Om Sverige”, och tagit fram ett metodstöd för dig som arbetar med samhällsorientering för nyanlända.

Medan Migrationsverket har tagit fram en utökad samhällsintroduktion för asylsökande har Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetat med ett liknande regeringsuppdrag att utveckla den utbildning i det svenska samhället som ges till personer som nyligen fått uppehållstillstånd, den så kallade samhällsorienteringen.

Många kommuner har under åren använt utbildningsmaterialet ”Om Sverige” när de anordnat samhällsorientering. Under 2020 fick Länsstyrelsen i Västra Götaland i uppdrag från regeringen att vidareutveckla detta material. I uppdraget ingick även att ta fram ett tillhörande metodstöd med en mängd olika övningar, metoder, diskussionsfrågor, filmer och mycket annat användbart för exempelvis reflektion och dialog.

Fokus på mänsk­liga rättig­heter och jämställdhet

Precis som Migrationsverkets samhällsintroduktion för asylsökande har materialet ”Om Sverige” nu ett tydligare fokus på mänskliga rättigheter och jämställdhet. Migrationsverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland har samarbetat kring dessa frågor, och samhällsorienteringen för den som nyligen har fått uppehållstillstånd kan ses som en mer omfattande och fördjupande fortsättning på samhällsintroduktionen som Migrationsverket ordnar för asylsökande. Mänskliga rättigheter och jämställdhet präglar allt innehåll och finns även som eget tema med fördjupande texter och övningar. Andra teman i materialet handlar bland annat om demokrati, Sveriges historia, boende, arbete och utbildning, fritidsaktiviteter, hälsa, att åldras samt mycket mer.

Pedagoger, samhällskommunikatörer och sakkunniga inom Länsstyrelsen och andra myndigheter och organisationer har varit med och tagit fram såväl materialet ”Om Sverige” som metodstödet. Materialet är helt digitalt och finns tillgängligt på tio språk.

Infor­ma­tions­till­fällen om samhälls­o­ri­en­te­ringen

Du som vill veta mer om materialet och metodstödet för samhällsorienteringen kan anmäla dig till ett webbseminarium antingen den 17:e, 26:e eller 30:e november:
Aktuella utbildningar, presentationstillfällen och nyhetsbrev | Informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du materialet ”Om Sverige” samt det tillhörande metodstödet:

Materialet "Om Sverige" på webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Metodstöd till materialet "Om Sverige" på webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhälls­o­ri­en­te­ring och samhälls­in­tro­duk­tion – vad är det för skillnad?

Samhällsorientering hålls för nyanlända, det vill säga personer med uppehållstillstånd. Anordnas av kommuner med till exempel materialet ”Om Sverige” som finns tillgängligt på www.informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Samhällsintroduktion hålls för asylsökande, det vill säga personer som har ansökt om skydd i Sverige och väntar på beslut. Ansvarig är Migrationsverket.