Fastställda schablonbelopp för 2022

Regeringen har nu beslutat om vilka ersättningsbelopp som ska gälla för 2022.

Utbild­ning för asyl­sö­kande och till­stånds­sö­kande barn och elever

Scha­blon­be­lopp för 2022

Beloppen är detsamma 2022 som 2019, 2020 och 2021.

  • 65 300 kronor per år för barn i förskola
  • 53 400 kronor per år för en elev i förskoleklass
  • 104 800 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola
  • 119 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Du hittar information om de olika beloppen i förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om ersättning för:

Ersätt­ning för nyan­lända perso­ners etable­ring och intro­duk­tion

Scha­blon­be­lopp för 2022

  • 151 800 kronor för en person som inte har fyllt 65 år
  • 85 200 kronor för en person som har fyllt 65 år.

Du hittar information om de olika beloppen i förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om ersättningar för personer med uppehållstillstånd som betalas ut till kommuner utan ansökan