Information till kommuner, regioner och apotek om massflyktingar

Torsdagen den 3 mars beslutade EU att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater.

Med anledning av massflyktsdirektivet och situationen i Ukraina får Migrationsverket många frågor från bland annat kommuner, regioner och apotek. Vi har tagit fram information som rör massflyktsdirektivet där vi listar vanliga frågor och svar. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt ju mer information vi har att ge.

Information om massflyktsdirektivet till kommuner, regioner och apotek

Det finns mer information riktad till privatpersoner och allmänhet på sidan Situationen i Ukraina.