Ensamkommande barn från Ukraina

Det är i stort samma regler som gäller för ensamkommande barn från Ukraina som ansöker om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som för ensamkommande barn från andra delar av världen som söker asyl. Det som skiljer sig är framförallt hanteringen vid ansökningstillfället.

Den 3 mars fattade EU beslut om att aktivera massflyktsdirektivet som ger människor på flykt från Ukraina tillfälligt skydd inom EU. En del av de som kommer är ensamkommande barn och ungdomar och Migrationsverket har nu tagit fram en process för uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet för de barn som kommer utan sina vårdnadshavare.

Ankomst­kom­munen ansvarar fram till beslut om uppe­hålls­till­stånd

En ansökan om skydd enligt massflyktsdirektivet från ett ensamkommande barn behöver inte godkännas av en ställföreträdande vårdnadshavare. För asylsökande ensamkommande barn krävs däremot ett godkännande från god man eller offentligt biträde.

När barnet kommer gör Migrationsverket en orosanmälan till Socialtjänsten i ankomstkommunen. Ankomstkommunen har sedan socialtjänstansvaret för barnet fram till att Migrationsverket fattat beslut om uppehållstillstånd och en kommun anvisas. Anvisningskommunen tar då över det långsiktiga ansvaret enligt socialtjänstlagen. I regel fattas beslut om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet inom en vecka.

Många ensam­kom­mande barn kommer med släk­tingar

Många av de ensamkommande barnen från Ukraina kommer tillsammans med släktingar eller andra anhöriga. Efter godkännande från Socialtjänsten i ankomstkommunen kan barnet placeras i ankomstboende eller eget boende tillsammans med de personer det kom med. Det innebär att barnen många gånger inte är kvar i ankomstkommunen i väntan på beslut och anvisning.

Samma ersätt­ning till kommunen

I regel krävs att en person har fått ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet för att ersättning ska kunna betalas ut. När det gäller ensamkommande barn som ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet kan ankomstkommunen dock få schablonersättning från den dag Migrationsverket registrerat ansökan från ett ensamkommande barn. Det betyder att kommunen kan få ersättning även för tiden innan beslut har fattats och barnet formellt är massflykting.

Nivån på ersättning till kommunen är samma oavsett om ett ensamkommande barn kommer som massflykting eller asylsökande.

Läs mer om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Läs mer om ersättning för ankomstboende för ensamkommande barn

Läs mer om statliga ersättningar till kommuner