Ersättning för barn som omfattas av massflyktsdirektivet

Den 7 april beslutade regeringen om vissa förordningsändringar för att möjliggöra för kommun att få ersatt vissa kostnader som gäller barn som omfattas av massflyktsdirektivet.

För mottagandet av ensamkommande barn får kommunen schablonersättning. Kommun får också ersatt faktiska kostnader när barn vistas utanför hemmet för vård. Nuvarande skrivelse i asylersättningsförordningen gäller dock endast asylsökande barn.

Med anledning av det har regeringen beslutat om en förordningsändring så att kommuner även har rätt till ersättning för sådana kostnader för barn som omfattas av massflyktsdirektivet och som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

Den 26 april träder förordningsändringen i kraft och gäller även retroaktivt för kostnader som uppkommit före det.

Kommuner kan få ersättning för kostnader för barn som omfattas av massflyktsdirektivet – Regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På respektive sida finns det uppdaterad information om när ersättningar även gäller för sökande enligt massflyktsdirektivet.

Statliga ersättningar till kommuner

Statlig ersättning till regioner

Apotek – Ersätt­ning för recept­för­skrivna läke­medel till asyl­sö­kande