Behovet av akuta boen­de­platser fort­sätter att minska

Läget i mottagningen av skyddsökande från Ukraina fortsätter att stabiliseras. Det gör att Migrationsverket återigen kan skriva ner behovet av tillfälliga boenden, så kallade evakueringsplatser.

I slutet av mars justerades behovet av de tillfälliga boenden som kommunerna erbjuder ner från 12 000 till 6 000 platser. Migrationsverket bedömer att behovet nu har minskat till 2 000 platser.

Skälet till att beredskapen för de akuta tillfälliga boendena minskas är att antalet nytillkomna skyddssökande ligger kvar på en lägre nivå, samtidigt som avtal om platser i mer långsiktiga boendeformer tecknas löpande och ökar kapaciteten där.

I och med att Migrationsverket går ner till 2 000 platser minskar också antalet kommuner där myndigheten nyttjar dessa tillfälliga boenden. Målsättningen är att successivt helt kunna fasa ut den här typen av boenden.

Information om det nya beslutet att minska beredskapen av tillfälliga boenden gick den 11 april ut till de kommuner som berörs av anpassningen och omfattar tiden fram till och med den 29 april. Därefter görs en ny bedömning av läget.