Beslut om ersättning för initiala boendeplatser

I juni får kommuner beslut om ersättning för de initiala boenden som iordningsställdes efter Migrationsverkets begäran.

I början av juni kommer Migrationsverket börja fatta beslut om ersättning för de initiala boenden (evakueringsplatser) som kommuner ordnat efter dialog med Migrationsverket. Ersättningen betalas ut den 30 juni och är på 10 000 kronor per iordningsställd plats samt 300 kronor per plats och dygn.

I dagsläget handlar det om ersättning för initiala boendeplatser under perioden mars-maj. Därefter sker löpande utbetalningar för kommande månader. Målsättningen är att samtliga initiala boendeplatser ska avvecklas till den 1 augusti.

De kommuner som inte fått sitt beslut innan den 20 juni men som har iordningsställt boendeplatser enligt Migrationsverkets begäran är välkomna att kontakta Migrationsverket på mejladress: enheten-for-tillfalliga-bostader@migrationsverket.se

Läs mer om ersättning för initiala boenden: Ersättning för initiala boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet