Förberedande insatser för kvotflyktingar

På Migrationsverkets webbplats kan du nu läsa om förberedande insatser för kvotflyktingar, hur programmet har utvecklats och vilken information som förmedlas.

Före sin ankomst till Sverige ska kvotflyktingar erbjudas informationsinsatser i syfte att förbereda dem inför etableringen i Sverige. Insatserna är i form av ett informationsprogram som ska ge kvotflyktingar en övergripande bild av det svenska samhället och hur vidarebosättningen kan se ut.

Migrationsverket har tagit fram informationssidor om de förberedande insatserna för att öka kunskapen kring dem och ge bättre förutsättningar för en naturlig över­gång mellan förbe­re­dande insatser och stöd efter ankomst.

Förberedande insatser för kvotflyktingar

De förberedande insatsernas olika moduler

I regleringsbrevet för 2020 fick Migrationsverket uppdraget att erbjuda förberedande insatser igen, efter en paus på två år för att arbeta med upplägg och innehåll. Under 2020–2021 utfördes ett pilotprojekt och sedan hösten 2021 genomförs förberedande insatser igen. Migrationsverket arbetar tillsammans med International Organization for Migration för att utveckla och starta det nya programmet.