Första ersättningen för kommunernas ordnade boenden betalas ut i augusti

I augusti får kommunerna ersättning för fördelningstal för mottagande i ordnade boenden av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

Ersättningen motsvarar 10 000 kronor gånger antalet i respektive kommuns fördelningstal. Senare i höst kan kompletterande ersättning betalas ut, om kommunens fördelningstal höjs. Övriga ersättningar för kommunernas ordnade boenden börjar betalas ut under hösten, vartefter de lanseras i e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.

Se även uppdaterad information om ersättningarna på sidan Ersättning för ordnade boenden för personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.