Samhälls­in­tro­duk­tion för personer som flytt från Ukraina

Migrationsverket har tagit fram en digital samhällsintroduktion som riktar sig till personer som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Introduktionen består av en samling webbsidor på Migrationsverkets webbplats med information anpassad för målgruppen. Här finns bland annat information om vad som gäller kring uppehållstillstånd, boende, vård, försörjning, skola och att resa inom EU. Informationen tar också upp svensk arbetsmarknad och normer och värderingar i svenska samhället. Alla texter är översatta till engelska, ukrainska och ryska.

För att komma till introduktionen krävs att man har länken till sidorna. Länken finns i ett brev som skickas till alla som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som är från 15 år eller äldre.

Migrationsverket har tagit fram en demonstrationsversion om samhällsintroduktionen Öppnas i nytt fönster. (finns bara på svenska).

Logotyp Medfinansieras av Europeiska unionen