Dygnsschablon för anvisade till kommu­nernas ordnade boenden börjar betalas ut i november

Under november startar utbetalningar för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet som har anvisats och flyttat in i kommunernas ordnade boenden.

I november börjar kommunerna få ersättning för barn om 150 kronor per dygn och för vuxna om 300 kronor per dygn, för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet som har anvisats och flyttat in i kommunernas ordnade boenden. Ersättningen avser juli månad, medan ersättning för tid från och med augusti kan ske först i december.

Se information i e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.

Se även uppdaterad information om ersättningarna, inklusive information om vad kommunen kan göra vid utebliven ersättning, på sidan Ersättning för ordnade boenden för personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.