Dygns­scha­blon för tidigare ensamkommande barn som anvi­sats till kommu­nernas ordnade boenden börjar betalas ut i december

Under december betalas även den sista nya ersättningen ut, för tidigare ensamkommande barn som fyllt 18 år och har anvisats och flyttat in i kommunernas ordnade boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

I november fick kommunerna ersättning för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet som har anvisats och flyttat in i kommunernas ordnade boenden. Ersättningen som för barn är 150 kronor per dygn och för vuxna är 300 kronor per dygn avsåg juli månad och i december betalas ersättning ut som avser augusti–november.

I december börjar nu även den sista av de fyra nya ersättningarna betalas ut, som avser de ytterligare 400 kronor per dygn som kommunen har rätt till för tidigare ensamkommande barn som fyllt 18 år, som anvisats och flyttat in i kommunens ordnade boende. Utbetalningarna syns i e-tjänsten från 30 december.

Se information i e-tjänsten Ansök om statlig ersättning

Se även uppdaterad information om ersättningarna, inklusive information om vad kommunen kan göra vid utebliven ersättning, på sidan Ersättning för ordnade boenden för personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.