Beslut om anvisningsandelar för mottagandet av ensamkommande barn

Migrationsverket har den 19 december beslutat om anvisningsandelar till kommuner för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn under 2023.

Anvisningsandelarna är beslutade utifrån jämn fördelning mellan kommuner. Andelarna baseras på befolkningsstorlek, tidigare mottagande av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn.

Andelarna har tagits fram i dialog med länsstyrelserna samt Sveriges Kommuner och Regioner.

Se de fastställda anvisningsandelarna per kommun Pdf, 220 kB, öppnas i nytt fönster.