Kommuners evakueringsplatser för asylsökande

Under våren och sommaren 2016 har Migrationsverket avvecklat alla evakueringsplatser. Det finns med andra ord inga evakueringsplatser kvar men kommuner kan fortfarande ansöka om ersättning för kostnader de haft för evakueringsplatser.  

Evakueringsplatser var lokaler som snabbt kunde iordningställas för att hjälpa Migrationsverket i en akut situation. Det handlade om platser i skolor, gymnastiksalar, campingplatser, eller stugbyar. Migrationsverket och kommunen slöt inga avtal kring platserna och kommunerna var ansvariga för boendet.

En kommun kan söka ersättning i efterskott för kostnader som de haft i samband med att de tog fram lokaler som användes som evakueringsplatser. Det gäller kostnader för:

  • boende (inklusive anskaffning och iordningställande),
  • mat,
  • personalkostnader.

Rätt till ersättning för evakueringsplatser gäller endast familjer och vuxna som sökte asyl i Sverige.

Läs mer på sidan Ersättning för betydande extraordinära kostnader för evakueringsplatser.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontakt och adresser.

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-07

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?