Lagar och förordningar – ensamkommande barn och ungdomar

Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) (SFS 1994:137) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag om god man för ensamkommande barn (SFS 2005:429) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag om hälso- och sjukvård för asylsökande (SFS 2008:344) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (SFS 2010:1122) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (ErsF) (SFS 1990:927) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning om mottagande av asylsökande m.fl. (FMA) (SFS 1994:361) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande (SFS 1996:1357) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialtjänstförordningen (SFS 2001:937) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (SFS 2002:1118) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden (SFS 2007:662) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden (SFS 2009:1561) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Proposition 2005/06:46 om mottagande av ensamkommande barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: