Beviljade uppehållstillstånd för gäststudenter – vanligaste länderna (januari–augusti 2018)

Antalet kinesiska gäststudenter ökar

Kina fortsätter toppa listan över utomeuropeiska studenter. Sedan 2013 ökar antalet kinesiska studenter år för år.