Migrationsverket logotyp

Personer med uppehållstillstånd

Myndigheter, kommuner och regioner har ett gemensamt ansvar för att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande. Ansvaret gäller också deras anhöriga.

Mottagandet innebär att ge särskilda stödinsatser till de personer som flyttat till en kommun under de första åren i Sverige. De nyanlända personer som omfattas av mottagandet är flyktingar, skyddsbehövande eller personer med tillstånd på grund av synnerliga eller särskilt ömmande omständigheter samt deras anhöriga.

Anvis­ning för bosätt­ning

Migrationsverket är den myndighet som anvisar kommuner att ta emot nyanlända personer för bosättning. Hur bosättningen ska gå till beskrivs i bosättningslagen och enligt den ska alla kommuner ta emot de nyanlända personer som omfattas av lagen.

Bosättningslagen omfattar nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen och deras anhöriga. Anvisningar till kommunerna omfattar nyanlända personer som är registrerade och vistas vid Migrationsverkets tillfälliga bostäder samt kvotflyktingar.

Läs mer om anvisningar och mottagande på sidan bosättning i en kommun

Statistik

På Migrationsverkets statistiksidor kan du se hur många nyanlända personer en kommun ska ta emot för bosättning under året och hur många som har tagits emot hittills.

Statistik för anvisning till kommun och bosättning

Ersätt­ning

Kommuner får statlig ersättning för sina insatser för personer som tas emot i kommunen. En del ersättningar betalas ut av Migrationsverket utan ansökan och andra ersättningar kan kommuner ansöka om hos Migrationsverket.

Läs mer om statlig ersättning för personer med uppehållstillstånd

Klass­nings­koder

Ibland behöver grunden för en persons uppehållstillstånd vara klarlagd. I Migrationsverkets klassningskodslistaPDF kan du se vad koderna betyder.

Lagar och förord­ningar

Bosättningslagen (2016:38)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bosättningsförordningen (2016:39)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2021-03-29

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?