Migrationsverket logotyp

Årscykel för bosättning

Migrationsverkets bosättnings- och anvisningsarbete utgår från en årscykel där anvisningar görs från 1 januari till 31 december. Det resulterar i sin tur i ett kommunmottagande i normalfallet från mars till februari.

Bild över årshjul som illustrerar punktlista nedan

Årscykeln för bosättning innebär detta:

1. Migrationsverket lämnar förslag på antal nyanlända som behöver bosättas för nästkommande år samt fördelning mellan länen (länstal) i augusti månad.

2. Regeringens beslut om länstal för nästkommande år fattas normalt i månadsskiftet september/oktober.

2. Länsstyrelserna beslutar om kommuntal.

3. Migrationsverket tar fram en årsplanering för nästkommande år och skickar ut till kommunerna.

4. Anvisningarna för innevarande år kommer att göras fram till sista december och därmed resultera i ett mottagande i februari nästkommande år. Alltså kan personer som anvisas enligt innevarande års länstal tas emot under början av nästkommande år.

5. Länstalet nästkommande år träder i kraft den 1 januari. Från och med det datumet börjar Migrationsverket anvisa enligt det årets kommuntal.

6. Migrationsverket fortsätter anvisa enligt det årets läns- och kommuntal fram till sista december.

Bilden nedan visar en tidslinje hur årscykeln fungerar. Klicka på bilden för att se den i större format.

Grafik i linjeformat som beskriver årshjulet för bosättning från 2017 till 2020

Sammanfattningsvis gäller alltså ett års läns- och kommuntal fram till den 31 december. Anvisningarna ska göras under det år som läns- och kommuntalet gäller. Däremot kan anvisningar från föregående år tas emot i en kommun i början av nästkommande år och ersättningsanvisningar kan göras hela det nästkommande året. Det är först när en anvisning verkställts genom kommunmottagande som kommuntalet räknas av.

Sidan senast uppdaterad: 2021-03-29

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?