Migrationsverket logotyp

Årsplanering

Årsplaneringen är en uppskattning av hur många nyanlända personer som varje kommun kommer få anvisade per månad under ett år och fungerar som ett planeringsverktyg för kommuner och Migrationsverket.

Årspla­ne­ringen är ett verktyg och en uppskatt­ning av anvis­nings­takten

Syftet med en årsplanering är att skapa förutsättningar för att både kommuner och Migrationsverket ska kunna planera mottagandet och anvisandet av nyanlända personer.

Migrationsverkets ambition är att följa årsplaneringen så långt det är möjligt. Men vissa månader kan Migrationsverket behöva anvisa fler nyanlända till kommunen än vad planeringen anger. Det kan bero på att kommunen utgör en så bra matchning för individen att matchningen i sig bedöms väga tyngre än årsplaneringen. Det kan till exempel handla om behov av närhet till specialistsjukvård eller närhet till släkt som redan är bosatt som Migrationsverket behöver ta hänsyn till. Den här typen av ”överanvisningar” sker dock aldrig utan dialog, och en kommun måste godkänna att de kan ta emot fler personer än vad årsplaneringen säger en viss månad

Så här tas en årspla­ne­ring fram

Årsplaneringen tas enskilt för varje kommun fram utifrån länstalen och kommuntalen. Kort sammanfattat ser årsplaneringsprocessen, steg för steg, ut som följande:

  1. Länstal beslutas av regeringen utifrån Migrationsverkets förslag.
  2. Kommuntal beslutas av länsstyrelserna.
  3. Länsstyrelserna meddelar kommuntalen till Migrationsverket.
  4. Migrationsverket tar fram en årsplanering, som består av kommuntalet jämnt fördelat på tolv månader, som skickas till kommunerna och länsstyrelserna.
  5. Kommuner har fram till den sista vardagen innan 25 december möjlighet att komma med sina första önskemål om förändringar i årsplaneringen.
  6. Kommunen kan kontinuerligt önska förändringar av årsplaneringen under hela året.

Önskemål om ändringar i årspla­ne­ringen

Alla kommuner har möjlighet att kontinuerligt lämna in önskemål om ändringar i årsplaneringen. Detta görs till Migrationsverkets bosättningsenhet.

Om en kommun vill revidera sin årsplanering behöver Migrationsverket få veta det den 25:e månaden innan revideringen ska börja gälla (alternativt vardagen innan den 25:e om datumet är en helgdag).

Det vill säga, om en kommun vill förändra hur många personer som ska anvisas månadsvis från och med den första februari behöver önskemålet om revidering komma in till Migrationsverket senast 25 januari.

Kontaktuppgifter till Migrationsverkets bosättningsenhet och mottagningsenheter

Migrationsverket bedömer de önskemål som kommer in och återkopplar via mejl.

Tre gånger per år, i slutet av februari, maj och augusti, skickas en aktuell årsplanering ut till samtliga kommuner och länsstyrelser.

Årsplanering för 2021PDF

Önskemål om omför­del­ning av kommuntal

Kommuntalen kan revideras under ett pågående år genom överenskommelser mellan kommuner inom ett och samma län och efter beslut av berörd länsstyrelse. Detta under förutsättning att länstalen inte underskrids.

Länsstyrelserna ansvarar för att stämma av föreslagna ändringar med Migrationsverket innan beslut fattas för att säkerställa att beslutet synkar med årsplaneringen.

Avbrutna anvis­ningar

I vissa fall kan en anvisning behöva avbrytas. En avbruten anvisning kan ske av olika anledningar, till exempel på grund av att en nyanländ tackar nej till den erbjudna platsen. En nyanländ kan tacka nej ända fram tills det datum när han eller hon ska tas emot i kommunen. En avbruten anvisning kan på så vis skapa en förskjutning i kommunens årsplanering. Detta eftersom kommunen vid en ny anvisning av den lediga platsen åter igen får en tidsfrist på två månader från anvisningsdatumet för att arrangera mottagandet. För kvotflyktingar kan tidsfristen vara längre eller kortare än två månader.

Eftersom avbrutna anvisningar kan ske av olika skäl, och när som helst under anvisningsprocessen, kommer Migrationsverket att behöva göra nya anvisningar för att ersätta dessa kontinuerligt under hela året. Det innebär att Migrationsverket inte har möjlighet att garantera att en månad blir helt fri från anvisningar eller att anvisningar kommer att ske fullt ut enligt årsplaneringen. Dessutom kan en ny anvisning betyda en förändrad konstellation, till exempel att en anvisning av ett par med ett barn ersätts av tre nya anvisningar av ensamhushåll.

Om en anvis­ning avbryts under ett nytt år

Om en anvisning görs i slutet av året och mottagandet är inplanerat nästa år, men anvisningen avbyts i början av det nya året, då ska ändå en ersättningsanvisning göras. När mottagandet är gjort kommer anvisningen att räknas av mot länstalen för det år den ursprungliga anvisningen gjordes.

Läs mer

Information och årsplanering 2021PDF

Information om mottagandet av kvotflyktingar december 2020PDF

Information om reviderad årsplanering och mottagandet av kvotflyktingar (augusti 2020)PDF

Information om reviderad årsplanering och mottagandet av kvotflyktingar (mars 2020)PDF

Migrationsverkets överföring av kvotflyktingar till Sverige – information med anledning av coronavirusetPDF

Migrationsverket skjuter upp överföring av kvotflyktingar till Sverige tillsvidarePDF

Kvotflyktingar överföringarPDF

Reviderad årsplanering och information om överförandet av kvotflyktingarPDF

Sidan senast uppdaterad: 2021-03-29

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?