Vilka flyttar till en kommun?

En person från ett annat land kan flytta till en kommun av olika anledningar. Det kan till exempel handla om personer som fått uppehållstillstånd för att de behöver skydd, personer som fått ett erbjudande om arbete i Sverige eller som hittat kärleken i kommunen.

Personer som behöver skydd

Asylsökande och nyanlända

Om en person ansökt om asyl och får uppehållstillstånd har han eller hon rätt att bosätta sig i Sverige. En person som bott i Migrationsverkets boende (ABO eller ABT) och som får uppehållstillstånd ska flytta därifrån och bosätta sig i en kommun. Det är inte säkert att det blir i samma kommun han eller hon har bott i under asyltiden. Om personen behöver hjälp med bosättning kan Migrationsverket anvisa en kommun där personen eller familjen kan bosätta sig.

En person kan tacka nej till erbjudandet om bosättning men måste då ordna boende på egen hand.

En person som bott hos vänner eller släktingar (EBO) under asyltiden kan folkbokföra sig på den adress som han eller hon bott under väntetiden och på så sätt bli bosatt i kommunen.

Läs mer om vad som gäller för bosättning i en kommun

Ensamkommande barn

En kommun ansvarar för vård och boende för både asylsökande barn som väntar på beslut om uppehållstillstånd och för barn som fått uppehållstillstånd i Sverige. När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige, erbjuds barnet ett tillfälligt boende i den kommun där barnet först kommer i kontakt med en svensk myndighet. Ankomstkommunen ansvarar bland annat för att ordna boende för barnet i avvaktan på att Migrationsverket ska anvisa en anvisningskommun som får de långsiktiga ansvaret för barnet.

Mer information finns under webbingången Om ensamkommande barn och ungdomar.

Kvotflyktingar

Alla som flytt sitt land och fått uppehållstillstånd behöver inte ha varit i Sverige som asylsökande. Regeringen beslutar varje år om att ett visst antal personer ska få komma till Sverige som kvotflyktingar. Då gör Migrationsverket i de flesta fall utredningar på plats i flyktingläger där personerna befinner sig. När personerna väl kommer till Sverige har de redan uppehållstillstånd och en boendeplats i en kommun klart.

Läs mer om den svenska flyktingkvoten

Andra som kan flytta till en kommun

Förutom personer som behöver skydd i Sverige kan det komma andra från ett annat land till en kommun. Det kan handla om personer som:

Bild som visar olika boendeformer och anledningar till att någon flyttar till Sverige och en kommun.

Bilden visar olika boendeformer och anledningar till att någon flyttar till Sverige och en kommun. Klicka på bilden så blir den större.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-26

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.