Migrationsverket logotyp

Vilka flyttar till en kommun?

En person från ett annat land kan flytta till en kommun av olika anledningar. Det kan till exempel handla om personer som fått uppehållstillstånd för att de behöver skydd, personer som fått ett erbjudande om arbete i Sverige eller som hittat kärleken i kommunen.

Personer som behöver skydd

Asyl­sö­kande och nyan­lända

Om en person ansökt om asyl och får uppehållstillstånd har han eller hon rätt att bosätta sig i Sverige. En person som bott i Migrationsverkets tillfälliga bostäder (ABO) och som får uppehållstillstånd ska flytta därifrån och bosätta sig i en kommun. Det är inte säkert att det blir i samma kommun som han eller hon har bott i under asyltiden. Om personen behöver hjälp med bosättning kan Migrationsverket anvisa en kommun där personen eller familjen kan bosätta sig.

En person kan tacka nej till erbjudandet om bosättning men måste då ordna en bostad på egen hand.

En person som bott hos vänner eller släktingar (EBO) under asyltiden kan folkbokföra sig på den adress som han eller hon bott på under väntetiden och på så sätt bli bosatt i kommunen.

Läs mer om vad som gäller för bosättning i en kommun

Ensam­kom­mande barn

En kommun ansvarar för vård och boende för både asylsökande barn som väntar på beslut om uppehållstillstånd och för barn som fått uppehållstillstånd i Sverige. När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige, erbjuds barnet ett tillfälligt boende i den kommun där barnet först kommer i kontakt med en svensk myndighet. Ankomstkommunen ansvarar bland annat för att ordna ett boende åt barnet i avvaktan på att Migrationsverket ska anvisa en anvisningskommun som får det långsiktiga ansvaret för barnet.

Läs mer om vad som gäller angående ensamkommande barn och ungdomar

Kvot­flyk­tingar

Alla som har flytt sitt land och fått uppehållstillstånd behöver inte ha varit i Sverige som asylsökande. Regeringen beslutar varje år om att ett visst antal personer ska få komma till Sverige som kvotflyktingar. Då gör Migrationsverket i de flesta fall utredningar på plats i flyktingläger där personerna befinner sig. När personerna väl kommer till Sverige har de redan uppehållstillstånd och en bostad i en kommun klart.

Läs mer om den svenska flyktingkvoten

Andra som kan flytta till en kommun

Förutom personer som behöver skydd i Sverige kan det komma andra från ett annat land till en kommun. Det kan handla om personer som

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-23

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?