Kontaktuppgifter – statlig ersättning för nyanlända personer

Det är enheten för anvisning av barn och statlig ersättning för nyanlända (BSE) som hanterar din ansökan. 

BSE tar även hand om frågor

  • om information om nyanlända personer i e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande
  • om schabloniserade ersättningar som betalas ut utan ansökan för ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Skicka er ansökan till oss

Migrationsverket
Anvisning av barn och statlig ersättning för nyanlända (BSE)
601 70 Norrköping

Ring oss

010‑485 55 84
Måndag–fredag 09.00–12.00

Om du behöver nå en handläggare utöver telefontiden går det bra att mejla oss.

Mejla oss

statsbidragsfunktionen@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet finnas med om du har fått ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta i mejlet.

Faxa oss

011‑10 81 55

Sidan senast uppdaterad: