Ansöka om ersättning för personer med uppehållstillstånd av medicinska skäl

En kommun kan ha rätt till ersättning för bistånd som betalats ut till en person som har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av medicinska skäl.

Villkor för ersättning

En kommun kan i vissa fall få ersättning för bistånd som betalats ut till en person som har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av medicinska skäl. En kommun kan få ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd som betalats ut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 

För mer information om vem som får uppehållstillstånd på grund av medicinska skäl se sidan Personer som kommuner och regioner kan få ersättning för.

Lämna in en ansökan

Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller för två kvartal samtidigt. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom sex månader från utgången av det kvartal ansökan gäller. Du ansöker genom att skriva ett brev till Migrationsverket. Märk brevet med "Ansökan om ersättning för ekonomiskt bistånd". I brevet ska det framgå uppgifter om

  • personens namn och födelsedatum
  • personens dossiernummer hos Migrationsverket (se beslut)
  • vilken kostnad kommunen söker ersättning för
  • vilket konto du vill ha ersättningen insatt på.

Kom ihåg att ange namn på kontaktperson, adress, telefonnummer och gärna en mejladress.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontakt och adresser.

Det här ska bifogas

Du ska skicka med kopia på

  • beslut om att bistånd har lämnats enligt 4 kap. 1 § SoL
  • specificering av eventuella utlägg, till exempel fakturor eller kvitton.

Att tänka på

I de fall personen är inskriven vid någon av Migrationsverkets mottagningsenheter, kan kommunen inte få ersättning för utbetalat ekonomiskt bistånd. Då gäller samma rätt till ersättning som för asylsökande.

Utbetalning av ersättning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan:

Ändra konto för utbetalning

Kommunens uppgiftsskyldighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Överklaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer

Rätts- och landinformation

I Migrationsverkets databas för rätts‑ och landinformation Lifos hittar du rättsliga ställningstaganden, domar och beslut som gäller statliga ersättningar. Använd gärna Migrationsverkets manual för hur du söker fram besluten i Lifos.

Lifos databas

Manual för att söka i LifosPDF

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-15

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.