Ansöka om ersättning för personer med uppehållstillstånd

Kommuner kan få ersättning för vissa kostnader de har för personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Kommuner kan få ersättning för vissa kostnader för nyanlända personer som beviljats ett uppehållstillstånd som ligger till grund för folkbokföring. För mer information om vem som är nyanländ se sidan Personer som kommuner och landsting kan få ersättning för.

Ansöka om ersättning

I listan nedan kan du välja vilken typ av ersättning du vill ha mer information om. På varje sida hittar du information om vilka krav som gäller, hur du ansöker, vilka handlingar som ska skickas med och vart du ska skicka in din ansökan.

Ersättning för andra personer med uppehållstillstånd

Kommuner kan även få viss ersättning för personer som:

Ersättningar som upphört att gälla

Ersättning för sfi-utbildning för personer med uppehållstillstånd som bor i anläggningsboenden

Förordningen är upphävd och rätt till ersättning gäller endast för kostnader till och med januari 2017. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 april 2017. På sidan sfi-utbildning hittar du mer information.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-18

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.