Ersättning för tomhyra

En kommun har rätt att få ersättning för hyreskostnader för bostäder som kommunen har anmält tillgängliga till Migrationsverket för bosättning av vissa nyanlända personer.

Villkor för ersättning

  • Bostaden har varit anmäld till Migrationsverket. Läs om hur anmäler tillgängliga bostäder.
  • Personen som flyttar in i bostaden ska omfattas av förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
  • Bosättningen har skett efter ett beslut om anvisning av Migrationsverket.
  • Kommunens ansökan ska avse en sammanhängande period från och med datumet då bostaden anmälts tillgänglig till dess att den eller de nyanlända personerna flyttar in i bostaden.

Kommunen har rätt till ersättning för den sammanhängande perioden som bostaden stått tom till och med dagen före mottagandet. Med andra ord ska ansökan gälla tiden från det att bostaden blev anmäld som tillgänglig för anvisning, tills dess att en person eller familj tackat ja och flyttat in i bostaden. Det gäller även om andra personer under tiden som bostaden stått tom har fått erbjudanden om bostaden men tackat nej

Ersättningsbelopp

Kommunen kan få ersättning för hela eller halva hyreskostnaden beroende på när i månaden personen flyttar in:

  • dag 2-15 ersätts halva månadshyran
  • dag 16-31 ersätts hela månadshyran.

Lämna in en ansökan

Du lämnar in en ansökan om ersättning senast inom ett år från den dag då personen togs emot i kommunen för bosättning.

Du ansöker genom att fylla i blanketten:

Ansökan om ersättning för tomhyror, nummer 4493PDF

Du skickar ansökan till:
Migrationsverket
Anvisning av barn och statlig ersättning för nyanlända (BSE) 
601 70 Norrköping

Om du har frågor om ersättningen och vill kontakta enheten, se sidan Kontakt och adresser.

Det här ska bifogas

Du ska bifoga ekonomiska underlag som styrker kommunens kostnader. Det handlar om:  

  • hyresavier för den sökta perioden där det framgår att kommunen hyr bostaden.

Utbetalning av ersättning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan:

Ändra konto för utbetalning

Kommunens uppgiftsskyldighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Överklaga beslut

Ett beslut om ersättning för tomhyra kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Rätts- och landinformation

I Migrationsverkets databas för rätts‑ och landinformation, Lifos hittar du domar och beslut som gäller statliga ersättningar. Använd gärna Migrationsverkets manual för hur du söker fram besluten i Lifos.

Lifos databas

Manual för att söka i LifosPDF

Blankett

Ansökan om ersättning för tomhyror, nummer 4493PDF

Länkar till lagar och förordningar

Förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, se 32a §

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-19

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?