Ansök om ersätt­ning för till­stånds­sö­kande – kommuner

Kommuner kan få ersättning för vissa kostnader de har för vissa personer som söker uppehållstillstånd i Sverige på annan grund än skyddsskäl.

En kommun kan i vissa fall få ersättning för personer som ansökt om uppehållstillstånd på grund av andra skäl än asyl och av särskilda skäl har rätt att vara i Sverige under tiden Migrationsverket handlägger ansökan.

För mer information om vem som är tillståndssökande, se sidan Personer kommuner och regioner kan få ersättning för.

En kommun kan även få viss ersättning för så kallade bevispersoner.

I listan nedan kan du välja vilken typ av ersättning du vill ha mer information om. På varje sida hittar du information om vilka krav som gäller, hur du ansöker, vilka handlingar som ska skickas med och vart du ska skicka in din ansökan.

Sidan senast uppdaterad: