2017-11-27

Nytt namn och ny blankett för ersättningstypen hälso- och sjukvård (varaktig vård)

Med anledning av missförstånd kopplat till ersättningen namn har blanketten och webbsidan uppdaterats med det mer tydliga namnet (ersättning för) Hälso- och sjukvård för nyanlända.

För tydlighetens skull har även den tidigare blanketten som var avsedd för både kommun och landsting, delats upp i två.

Klicka här för att komma ersättningssidan Hälso- och sjukvård för nyanlända där du även hittar den nya blanketten.