2017-12-29

Nya fastställda schablonbelopp för 2018

Regeringen har nu beslutat om vilka ersättningsbelopp som ska gälla för 2018.

Hälso- och sjukvård för asylsökande

Schablonbelopp för 2018

  • 3 655 kronor för barn till och med 18 år,
  • 4 335 kronor för personer från och med 19 år till och med 60 år,
  • 5 505 kronor för personer som är 61 år eller äldre.

Du hittar information om de olika beloppen i förordningen om hälso- och sjukvård för asylsökande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om ersättning för asylsökande som betalas ut till landsting utan ansökan.

Hälsoundersökningar för asylsökande eller nyanlända med uppehållstillstånd

Schablonbelopp för 2018

  • 2 125 kronor för genomförd hälsoundersökning.

Läs mer om ersättning för hälsoundersökningar för:
Asylsökande
Personer med uppehållstillstånd
Tillståndssökande
Förvarstagna asylsökande