E-tjänst för landsting

E-tjänsten gör det möjligt för landsting och regioner att ansöka om statlig ersättning digitalt. Via e-tjänsten kan landstingen bland annat söka ersättning för hälsoundersökningar och se vilka asylsökande som finns i länet och ifall de har blivit kallade till en hälsoundersökning.

Logga in i e-tjänsten

Logga in på e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att logga in på tjänsten behöver du vara ansluten till katalogtjänsten HSA och ha den särskilda tjänstelegitimationen, SITHS-kort

Observera att utöver HSA och SITHS-kort, behöver Migrationsverket namn, mailadress och HSA-id för en eller flera personer som ska administrera e-tjänsten från Landstingen. Administratörerna ska tilldela andra kollegor behörighet att använda tjänstens olika delar. Administratörerna kan och behöver alltså inte ta del av själva informationen i tjänsten

Nytt om e-tjänsten

Datum för hälsoundersökningar inskickade på papper i asylsökandelistan

Den 26 oktober planeras en uppdatering som gör att du i e-tjänstens så kallade asylsökandelista kommer kunna se vilket datum en hälsoundersökning som skickats in via blankett gjorts

Adresstyp tas bort från e-tjänsten

E-tjänsten uppdaterades den 3 april 2017. I uppdateringen togs kolumnen Adresstyp i både e-tjänsten och excellistan. Den togs bort eftersom Migrationsverkets rättsenhet hade granskat e-tjänsten och kommit fram till att Migrationsverket saknade uppgiftsskyldighet t för adresstyper. Detta enligt 2 § i förordningen (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Hälsorapportering går ibland inte att genomföra trots att ett landsting har rätt till ersättning

Ett problem kan uppstå i e-tjänsten när du ansöker ersättning för en hälsoundersökning. Det handlar om att du får felmeddelandet "Det går ej att rapportera hälsoundersökning för denna individ" trots att individens hälsoundersökning ska gå att eftersöka. Ifall du är säker på att ni har rätt ersättning och trots det får felmeddelandet, då måste du istället ansöka för hälsoundersökningen via pappersblankett.

Migrationsverket vet varför problemet uppstår och håller på och tar fram en lösning.

Förbättringar i e-tjänsten

För att förbättra funktionaliteten i e-tjänsten har Migrationsverket vidareutvecklat möjligheten att radera en felaktigt inrapporterad hälsoundersökning. Läs mer i e-tjänstens manual som når via e-tjänsten.

Användarstöd till e-tjänsten

Under länken ”Användarmanual” som finns på e-tjänstens startsida hittar du:

  • En användarmanual som steg-för-steg beskriver hur du använder e-tjänsten,
  • svaren på de vanligaste frågorna om e-tjänsten,
  • en användarmanual riktad till administratörsrollen.

Kontaktuppgifter

Vid frågor kan du alltid mejla: 

halsoundersokningar-melker@migrationsverket.se.

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.