Ansöka om ersättning för bevispersoner

Landsting och regioner kan få ersättning för vissa kostnader de har för personer som ska närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål (bevisperson). Det gäller för personer som vistas här med stöd av en ansökan eller ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd.

En bevisperson är en person som i egenskap av målsägande eller vittne ska närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål i Sverige. En ansökan om uppehållstillstånd lämnas in av förundersökningsledaren. En bevisperson får ett beslut från Migrationsverket om att han eller hon har fått uppehållstillstånd i Sverige. I beslutet ska det stå att uppehållstillstånd är beviljat enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen.

Ansöka om ersättning

I listan nedan kan du välja vilken typ av ersättning du vill ha mer information om. På varje sida hittar du information om vilka krav som gäller, hur du ansöker, vilka handlingar som ska skickas med och vart du ska skicka in din ansökan.

Ersättning för personer som har en pågående ansökan eller fått ett beslut om uppehållstillstånd som bevisperson

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-31

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.