Migrationsverket har även tagit fram särskilt informationsmaterial riktat till och utformat för asylsökande barn. Materialet kan användas av dig som till exempel vill förklara asylprocessen för barn. Barnen har också möjlighet att ställa frågor till våra experter.