Migrationsverket logotyp

Lärarguide

Materialet på dessa sidor är framtaget främst som ett hjälpmedel för lärare och elever i gymnasieskolan men kan användas även i andra sammanhang. Materialet du hittar här är gratis och får fritt kopieras.

I dag har ungdomar på ett helt annat sätt än tidigare möjlighet att snabbt informera sig om vad som sker i omvärlden. Globaliseringen möjliggör en i det närmaste obegränsad informationsinhämtning. Ju mer information som finns att tillgå, desto större blir kraven på faktakontroll, källkritik m.m.

Basma­te­rial om migra­tion

Migrationsverket har tagit fram basmaterial i form av broschyrer, filmer, bildreportage och annat som går att använda i undervisningen.

"Migration – människor och fakta" är en broschyr och en PowerPoint-presentation som beskriver Migrationsverkets uppdrag och de regler vi har att följa när det gäller asyl, besök, bosättning och svenskt medborgarskap. Materialet är en utmärkt introduktion till ämnet migration.

Basmaterial för lärare

Information till yngre barn

I appen ”Stories” förklarar Migrationsverket asylprocessen och asylsökande barns rättigheter med hjälp av ljud och bild. Appen passar barn i åldrarna sju till elva år och är testad av barn i årskurs 5 på Pilängskolan i Landskrona. Materialet kan användas som utgångspunkt för samtal om hur det är att vara asylsökande barn i Sverige. Appen finns för både iPhone och Android och innehåller information på svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska och albanska.

Fakta, fördjup­ning och statistik

Vi har samlat användbara länkar som bland annat ger fördjupning inom olika ämnen, statistik och ordförklaringar.

Fakta och statistik

Roll­spel

  • Eleverna får sätta sig in i autentiska asylutredningar och Migrationsverkets beslut med motiveringar. Materialet kan med fördel användas som ett rollspel där eleverna får agera asylsökande eller beslutsfattare.

Autentiska asylärenden – rollspel

Upplägg av lektioner och övnings­upp­gifter i vår rätts- och land­da­tabas (Lifos)

Förslag på upplägg av lektioner och temadagar

Läs mer om Lifos, Migrationsverkets rätts- och landdatabas

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-20

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?