Lärarguide

Materialet på dessa sidor är framtaget främst som ett hjälpmedel för lärare och elever i gymnasieskolan men kan användas även i andra sammanhang.

Lärarhandledning

I dag har ungdomar på ett helt annat sätt än tidigare möjlighet att snabbt informera sig om vad som sker i omvärlden. Globaliseringen möjliggör en, i det närmaste, obegränsad informationsinhämtning. Ju mer information, desto större blir kraven vara på faktakontroll, källkritik m.m.  

Materialet är gratis och får fritt kopieras.

Bild på broschyren Migrations som möjlighet.

Basmaterial

En PowerPoint-presentationPowerpoint med stödtexter på anteckningssidorna samt en broschyr "Migration – människor och fakta"PDF som beskriver Migrationsverkets uppdrag och regler för asyl, besök och bosättning och svenskt medborgarskap i Sverige. Broschyren finns även på engelska Migration – people and factsPDF och en Power Point på engelskaPowerpoint.   

Texterna i PowerPoint-presentationen som ligger under bilderna innehåller aktuella siffror och fakta om regler. Sju autentiska personer berättar sin historia om vad migrationen har inneburit för dem. Namnet på presentationsmaterialet är "Migration – människor och fakta". 

Fakta, fördjupning och statistik

Historik om migrationens historia från hansatyskarna till idag.

Migrationsverkets övriga informationsmaterial.

Länkar till aktuell statistik både från Migrationsverket och från andra myndigheter.

Rollspel

  • Autentiska asylärenden. Eleverna får sätta sig in i autentiska asylutredningar och Migrationsverkets beslut med motiveringar. Materialet kan med fördel användas som ett rollspel där eleverna får agera asylsökande eller beslutsfattare.

Länkar

Även andra myndigheter och organisationer har användbart material för skolan.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-08

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*






Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.