Lärarguide

Materialet på dessa sidor är framtaget främst som ett hjälpmedel för lärare och elever i gymnasieskolan men kan användas även i andra sammanhang. Materialet du hittar här är gratis och får fritt kopieras.

I dag har ungdomar på ett helt annat sätt än tidigare möjlighet att snabbt informera sig om vad som sker i omvärlden. Globaliseringen möjliggör en i det närmaste obegränsad informationsinhämtning. Ju mer information som finns att tillgå, desto större blir kraven på faktakontroll, källkritik m.m.

Basma­te­rial om migra­tion

Migrationsverket har tagit fram basmaterial i form av broschyrer, filmer, bildreportage och annat som går att använda i undervisningen.

Infor­ma­tion till yngre barn

I appen ”Stories” förklarar Migrationsverket asylprocessen och asylsökande barns rättigheter med hjälp av ljud och bild. Appen passar barn i åldrarna sju till elva år och är testad av barn i årskurs 5 på Pilängskolan i Landskrona. Materialet kan användas som utgångspunkt för samtal om hur det är att vara asylsökande barn i Sverige. Appen finns för både iPhone och Android och innehåller information på svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska och albanska.

Fakta, fördjup­ning och statistik

Vi har samlat användbara länkar som bland annat ger fördjupning inom olika ämnen, statistik och ordförklaringar.

Fakta och statistik

Roll­spel

  • Eleverna får sätta sig in i autentiska asylutredningar och Migrationsverkets beslut med motiveringar. Materialet kan med fördel användas som ett rollspel där eleverna får agera asylsökande eller beslutsfattare.

Autentiska asylärenden – rollspel

Upplägg av lektioner och övnings­upp­gifter i vår rätts- och land­da­tabas (Lifos)

Förslag på upplägg av lektioner och temadagar

Läs mer om Lifos, Migrationsverkets rätts- och landdatabas

Sidan senast uppdaterad: