Basmaterial

På den här sidan har vi samlat användbart basmaterial för dig som lärare.

Bildre­por­tage om asyl­sö­kande

Ett bildreportage som visar ansökningsprocessen för en person som söker asyl i Sverige. "Svetlana" söker asyl i Stockholm och får åka till Boden och vänta på besked i sitt asylärende.  

Filmer om att söka asyl i Sverige

Migrationsverket har tagit fram nio animerade filmer om de olika stegen i asylprocessen. Filmerna finns på flera språk.

Asyl­pro­cessen – hur går det till?

Hur går det egentligen till när man söker asyl i Sverige? Här får du följa hela processen i en schematisk bild i PowerPoint.

Infor­ma­tion om kvot­flyk­tingar

Varje år tar Sverige emot ett antal kvotflyktingar. Antalet bestäms av regeringen. Här kan du läsa mer om Sveriges flyktingkvot och hur vidarebosättning går till.

Sidan senast uppdaterad: