Basmaterial

En bra inledning till ämnet är att visa PowerPoint-presentationen med 30 bilder med tillhörande manus, samt en broschyr som kan beställas hos Migrationsverket. Presentationen beskriver, på ett konkret sätt, Migrationsverkets uppdrag och regler för besök och bosättning i Sverige.

Den tillhörande texten kan användas som ett manus till PowerPoint-presentationen med aktuella siffror och fakta. Sju autentiska personer berättar sin historia om vad migrationen har betytt för dem. Samma personer återfinns i både PowerPoint och broschyr. Namnet på presentationsmaterialet är "Migration – människor och fakta". Materialet beskriver den reglerade invandringen.

Basmaterial.

PowerPoint-presentationen Migration – människor och fakta.Powerpoint
Broschyren "Migration – människor och fakta" som kan laddas ner.PDF 
Broschyren i engelsk version "Migration – people and factsPDF".
PowerPoint-presentation i engelsk version "Migration – people and facts"Powerpoint

Fördjupning och statistik över ett antal typärenden där några  personer berättar om varför de kommit itll Sverige. 

Bildreportage

Följ "Svetlanas" första tid som asylsökande.PDF
Ett bildreportage som visar ansökningsproceduren. "Svetlana" söker asyl i Stockholm och får åka till Boden och vänta på besked i sitt asylärende.  

Filmer om att söka asyl i Sverige

Det finns nio filmer om de olika stegen i asylprocessen.

Processen – hur går ett asylärende till

En schematisk bild av asylprocessen i PowerPoint.Powerpoint

Information om kvotflyktingar

Den svenska flyktingkvoten – på dessa sidor hittar du information om den svenska flyktingkvoten.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-08

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.