Migrationsverket logotyp

Basmaterial

På den här sidan har vi samlat användbart basmaterial för dig som lärare.

Migra­tion – männi­skor och fakta

En bra inledning till ämnet migration är att visa vår PowerPoint-presentation "Migration – människor och fakta", med 30 bilder. Det finns också en broschyr på samma ämne som går att skriva ut eller beställas. Presentationen beskriver, på ett konkret sätt, Migrationsverkets uppdrag och regler för besök och bosättning i Sverige. Sju autentiska personer berättar sin historia om vad deras flytt till Sverige har betytt för dem.

Den tillhörande texten i PowerPoint-presentationen innehåller aktuella siffror och fakta och kan användas som ett manus till presentationen. Broschyren och PowerPoint-presentationen finns även på engelska.

Du kan också beställa den tryckta broschyren av Migrationsverket genom att mejla oss.

  • På vår webbplats hittar du också de sju personernas berättelser om sina anledningar att migrera till Sverige.

Bildre­por­tage om asyl­sö­kande

Ett bildreportage som visar ansökningsprocessen för en person som söker asyl i Sverige. "Svetlana" söker asyl i Stockholm och får åka till Boden och vänta på besked i sitt asylärende.  

Filmer om att söka asyl i Sverige

Migrationsverket har tagit fram nio animerade filmer om de olika stegen i asylprocessen. Filmerna finns på flera språk.

Asyl­pro­cessen – hur går det till?

Hur går det egentligen till när man söker asyl i Sverige? Här får du följa hela processen i en schematisk bild i PowerPoint.

Infor­ma­tion om kvot­flyk­tingar

Varje år tar Sverige emot ett antal kvotflyktingar. Antalet bestäms av regeringen. Här kan du läsa mer om Sveriges flyktingkvot och hur vidarebosättning går till.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-26

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?