Fakta och statistik

Migration är ett brett ämne som spänner över många områden. Allt från hur den historiska migrationen till Sverige har sett ut, till vem som idag ansvarar för ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Om du vill fördjupa dig inom något särskilt område hittar du användbara länkar och information här.

Historik

Fakta

Asyl­sö­kande

  • Om asylsökande – sidor som riktar sig till kommuner med information om asylsökande.

Ensam­kom­mande barn

  • Om ensamkommande barn och ungdomar – sidor som riktar sig till kommuner.
  • För asylsökande barn – Dessa sidor är riktade till barn som har sökt asyl, med eller utan föräldrar. Här beskriver vi vilka steg som en person går igenom som asylsökande på ett sätt som även yngre barn förstår.
  • Barn i asylprocessen – om barn i asylprocessen, deras rättigheter och möjligheter.
  • Olika myndigheters ansvar – det är många som samarbetar i mottagandet av ensamkommande barn. Här kan du läsa mer om vem som gör vad i asylprocessen för barn.

Mer om migra­tion

Statistik

Länkar till andra myndig­heter och orga­ni­sa­tioner

Om du känner till andra bra webbplatser för skolan eller vill kommentera materialet på dessa sidor, skriv till: kommunikation@migrationsverket.se och ange skolmaterial i ämnesraden.

Sidan senast uppdaterad: