Migrationsverket logotyp

Fakta och statistik

Migration är ett brett ämne som spänner över många områden. Allt från hur den historiska migrationen till Sverige har sett ut, till vem som idag ansvarar för ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Om du vill fördjupa dig inom något särskilt område hittar du användbara länkar och information här.

Historik

Fakta

Asyl­sö­kande

 • Om asylsökande – sidor som riktar sig till kommuner med information om asylsökande.

Ensam­kom­mande barn

 • Om ensamkommande barn och ungdomar – sidor som riktar sig till kommuner.
 • För asylsökande barn – Dessa sidor är riktade till barn som har sökt asyl, med eller utan föräldrar. Här beskriver vi vilka steg som en person går igenom som asylsökande på ett sätt som även yngre barn förstår.
 • Barn i asylprocessen – om barn i asylprocessen, deras rättigheter och möjligheter.
 • Olika myndigheters ansvar – det är många som samarbetar i mottagandet av ensamkommande barn. Här kan du läsa mer om vem som gör vad i asylprocessen för barn.

Mer om migra­tion

 • Begreppsförklaringar – främst kopplat till statliga ersättningar.
 • Ord om migrationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – EMN (Europeiska migrationsnätverket) förklarar ord om migration.
 • MigTalkslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – en kommunikationssatsning för att främja kunskapen om migrationen till Sverige.

Statistik

Länkar till andra myndig­heter och orga­ni­sa­tioner

 • Sidas Värderingsövningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med lärarhandledning: Sidorna 12 (Ett steg framåt), 17 (Flyktingar och fördomar), 18 (Yttrandefrihet) och 19 (Flyktingspelet) är användbara och kan användas vid exempelvis en Temadag. 
 • Rädda Barnens material Livets lotterilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med lärarhandledning. Om jag hade fötts på någon annan plats – hur hade mitt liv sett ut då? Tillsammans kan du och dina elever uppleva världens alla länder och få insikter om de förutsättningar och risker som landets invånare brottas med.  
 • UNHCR Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har ett omfattande samarbete med FN:s flyktingorgan. 
 • SO-rummetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster en skolsajt som riktar sig till lärare och elever på högstadiet och gymnasiet. Länken går till sidorna som rör migration, integration och asylpolitik.
 • Hej Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster en sajt för skolan, med lärarhandledning, som handlar om att förändra negativa attityder, öka förståelsen för olikheter och motverka fördomar och utanförskap.
 • Domstolsverkets animerade beskrivning av hur processen i förvaltningsrätten går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, bland annat i migrationsmål.
 • Befolkningsstatistik från SCBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du känner till andra bra webbplatser för skolan eller vill kommentera materialet på dessa sidor, skriv till: inger.lagerstrom@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-26

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?