Länkar

Det finns andra webbsidor till din hjälp som kan användas vid en temadag eller i skolarbetet i övrigt.

Länkar.

Sidas Värderingsövningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med lärarhandledning: Sidorna 12 (Ett steg framåt), 17 (Flyktingar och fördomar), 18 (Yttrandefrihet) och 19 (Flyktingspelet) är användbara och kan användas vid exempelvis en Temadag. 

Rädda Barnens material Livets lotterilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med lärarhandledning. Om jag hade fötts på någon annan plats – hur hade mitt liv sett ut då? Tillsammans kan du och dina elever uppleva världens alla länder och få insikter om de förutsättningar och risker som landets invånare brottas med.  

UNHCR:slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster sidor. Sverige har ett omfattande samarbete med FN:s flyktingorgan. 

SO-rummetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster en skolsajt som riktar sig till lärare och elever på högstadiet och gymnasiet. Länken går till sidorna som rör migration, integration och asylpolitik.

Hej Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster en sajt för skolan, med lärarhandledning, som handlar om att förändra negativa attityder, öka förståelsen för olikheter och motverka fördomar och utanförskap.

SCBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Statistiska centralbyråns sidor om andelen utländska medborgare i Sverige. 

Migrationsverkets sidor

"Om Migrationsverket" här finns länkar till lagar och föreskrifter.

Skolresor inom EU – information om förenklingar vid skolresor för elever som inte är EU-medborgare, men som är fast bosatta i ett EU-land.

För asylsökande barn – Dessa sidor är till för barn som och kommit och sökt asyl. Här beskriver vi vilka steg som en person går igenom som asylsökande på ett sätt som även yngre barn förstår.

Domstolsverkets hemsida

En animerad beskrivning av hur processen i förvaltningsrätten går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, bland annat i migrationsmål.

(Känner du till andra bra webbsidor för skolan eller du kanske vill kommentera materialet på dessa sidor, skriv till: inger.lagerstrom@migrationsverket.se)

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-10

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.