Migrationsverket logotyp

Rollspel

Här hittar du två helt autentiska berättelser där läsaren kan sätta sig in i hur Migrationsverket arbetar med asylutredningar.

Materialet kan antingen användas som rollspel med rollerna asylsökande, juridiskt ombud och beslutsfattare, eller vid självstudier.

Läs gärna Följ "Svetlanas" första tid som asylsökandePDF innan ni gör rollspelet. Bildreportaget visar ansökningsproceduren när Svetlana söker asyl i Stockholm och får åka till Boden och vänta på besked i sitt asylärende.

Auten­tiska asylä­renden

Eleverna får sätta sig in i två autentiska asylutredningar. Ett som leder till uppehållstillstånd och ett till utvisningsbeslut. Autentiska beslutsmotiveringar av ärendena gör att eleverna får sätta sig in i hur vi prövar ärenden och vilka paragrafer vi hänvisar till. Det juridiska ombudet har en viktig roll att lyfta fram vad som kan vara väsentligt i det enskilda ärendet. Det juridiska ombudet behöver därför även läsa den sökandes berättelse.

Med detta material som grund kan man låta en elev sätta sig in i ärendet, en annan agera tjänsteman som intervjuar den sökande och motiverar beslutet samt låta en elev vara juridiskt ombud som håller reda på paragraferna. Detta kan framföras "på scen" eller i den lilla gruppen utan publik.   

Materialet kan antingen användas som underlag till rollspel där eleverna agerar som asylsökande, ombud och beslutsfattare eller vid självstudier

Fall 1

Autentisk berättelse från en irakisk asylsökande manPDF

Migrationsverkets positiva beslut och motiveringPDF

Ombudets rollPDF

Fall 2

Autentisk berättelse från serbisk man med albanskt ursprungPDF

Migrationsverkets negativa beslut och motiveringPDF

Ombudets rollPDF

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-20

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?