Skolresor inom EU

EU:s medlemsländer har kommit överens om vissa förenklingar vid skolresor för elever som inte är EU-medborgare, men som har tillstånd att bo i ett EU-land.

För att överenskommelsen om förenklingarna vid skolresor ska gälla ska

  • eleven vara under 18 år
  • resan gälla en grupp elever från en skola inom det allmänna skolsystemet, exempelvis grund- eller gymnasieskola
  • resan endast innebära genomresa eller ett kort uppehåll i ett eller flera EU-länder
  • en lärare från skolan som tar ansvar för gruppen resa tillsammans med eleverna både vid ut- och återresan.

Dessutom behöver du som lärare i vissa fall fylla i blanketten Förteckning över deltagare i skolresor inom EU, 1010. Om blanketten behöver fyllas i eller inte beror bland annat på om skolresan är till eller genom ett Schengenland och om eleverna har giltiga pass.

Förteckning över deltagare i skolresor inom EU, blankett 1010PDF

Skol­resa till eller genom ett Scheng­en­land

Du behöver inte fylla i blanketten om skolresan är till ett land som ingår i Schengensamarbetet och om eleverna har giltigt hemlandspass, resedokument eller främlingspass. Schengenöverenskommelsen innebär bland annat att den som har ett uppehållstillstånd i ett Schengenland kan resa fritt i andra Schengenländer under tre månader. Du bör dock kontakta respektive lands ambassad före resan för att försäkra dig om att det aktuella landet inte har några begränsningar när det gäller till exempel vilka pass som accepteras.

Du behöver däremot fylla i blanketten om någon av eleverna saknar giltigt pass. I blanketten ska då endast uppgifter om de elever som saknar pass framgå. På blanketten ska det

  • finnas med foto på de elever som inte är EU-medborgare och inte har ett pass.

Om skolresan innebär att åka färja eller flyg till ett annat Schengenland är det kaptenen på fartyget eller flygbolaget som beslutar om personer utan pass ska få åka med. Det kan därför vara bra att i dessa fall kontakta rederiet eller flygbolaget i förväg.

Skol­resa till eller genom ett land som inte ingår i Scheng­ensam­ar­betet

Bulgarien, Cypern, Irland, Rumänien och Storbritannien ingår inte i Schengensamarbetet. Vid skolresa till något av dessa länder ska du fylla i blanketten för samtliga elever som inte är EU-medborgare. På blanketten ska det

  • framgå vilka elever som inte är EU-medborgare, men som är fast bosatta i Sverige
  • finnas foto på de elever som inte är EU-medborgare och inte har ett pass.

Migra­tions­verket och skolans rektor ska skriva under

Blanketten kan bara användas vid en skolresa åt gången och ska vara undertecknad av skolans rektor. Den ska också undertecknas av en tjänsteman på Migrationsverket, som i och med detta intygar att de elever som inte är EU-medborgare har rätt att resa in i Sverige igen.

Du kan skicka in blanketten per post eller lämna in den personligen på ett av våra kontor.

Post- och faxadresser till Migrationsverket

Besök oss

Vid gräns­kon­troll

Blanketten ska medföras på resan och visas upp för gränskontrollen vid inresa i ett annat EU-land.

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-27