2017-01-17

Praxisändring - tvååriga uppehållstillstånd för doktorander

Migrationsverket har ändrat sin praxis gällande längden på uppehållstillstånd för doktorander.

En doktorandstuderande kan numera få ett uppehållstillstånd som gäller för två år i taget förutsatt att alla villkor, till exempel försörjningen, är uppfyllda. Detta gäller inte bara en första ansökan om uppehållstillstånd utan innebär också att en doktorandstuderande som ansöker om förlängning har möjlighet att ansöka om och få ett tvåårigt uppehållstillstånd för studier.

Den ändrade praxisen gäller också medsökande till doktorand.