2017-06-30

Viktig information om intyg gällande förlängningsansökan för doktorander

När du som arbetar på ett lärosäte skapar i ett intyg gällande en förlängningsansökan för en doktorand är det viktigt att du specificerar när doktoranden förväntas avsluta sina studier i Sverige. Ett intyg som inte specificerar åtminstone vilken månad som studierna förväntas avslutas kommer att leda till en kompletteringsbegäran från Migrationsverket. Detta leder i sin tur till längre väntetid för doktoranden.

Migrationsverket vill därför uppmuntra till att sprida vidare informationen till alla berörda.

Checklista för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster