2017-08-14

Behörighet kontra studieavsikt

Migrationsverket upplever att det finns en missuppfattning gällande syftet med de utredningar av studieavsikt som vi ibland genomför. Vi vill därför förtydliga detta nedan.

Studieavsikt, vilket handlar om avsikten att nyttja sin studieplats i Sverige, är ett krav för att Migrationsverket ska kunna bevilja uppehållstillstånd för studier. Migrationsverket gör därför bland annat en bedömning av studieavsikten i varje enskilt ärende, och ibland händer det att vi måste få in ytterligare information för att kunna ta ett beslut. I det läget har Migrationsverket möjlighet att begära en utredning på närmsta utlandsmyndighet.

Migrationsverkets utredning gällande studieavsikt hos en person som ansöker om uppehållstillstånd för studier är inte att förväxla med lärosätenas bedömning av behörighet. En person kan mycket väl vara behörig till studier men samtidigt uppvisa brister i sin avsikt att studera i Sverige.