2017-11-21

Förbättringsmöte mellan Migrationsverket och lärosäten

Den 26 oktober träffades representanter för Migrationsverket, Universitets- och Högskolerådet (UHR), Ladokkonsortiet, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) samt lärosäten.

Syftet med mötet var att skapa djupare förståelse för varandras behov och förutsättningar och att förbättra samarbetet mellan Migrationsverket och de andra parterna.

Under mötet berättade Markus Filipsson, processledare på Migrationsverket, bland annat om att väntetiderna för de studerande sjönk jämfört med samma period förra året, likaså antalet öppna ärenden. Samtidigt fattade Migrationsverket fler beslut i denna kategori än förra året under samma period. Ladokkonsortiet hade en punkt på agendan som handlade om Ladok3 och Migrationsverket presenterade sin hantering av Ladokhändelser. En annan viktig punkt handlade om att lyfta fram sandwich-modellen eftersom informationen om rådande praxis i frågan inte tidigare hade nått alla lärosäten.

Migrationsverket fick under mötet många värdefulla synpunkter på hur informationen till lärosätena kan förbättras. Några av synpunkterna handlade om önskemål att få information om processen för överklaganden. Det kom också förslag på ändringar av strukturen på webbsidan för lärosäten och synpunkter på innehållet på Migrationsverkets webbplats. Migrationsverket kommer kontinuerligt att arbeta med att ta tillvara alla d insamlade synpunkterna.

Markus Filipsson tyckte att stämningen på mötet var konstruktivt och bra: ”Migrationsverket har fått in bra underlag för att kunna utveckla samarbetet med alla inblandade. Det är toppen med de här mötena – vi har ett bra samarbete och får allt bättre förståelse för varandra förutsättningar, det gör att processen för de studerande ständigt förbättras lite i taget”. 

Tanken är att möten ska var årligen återkommande.