2017-02-03

Upphandling av tjänsteleverantörer till European Reintegration Network (ERIN)

Nu pågår en upphandling av tjänsteleverantörer till European Reintegration Network (ERIN). ERIN ska upphandla nya avtal med organisationer som vill erbjuda rådgivning, ordnat mottagande och återintegreringsstöd till personer som återvänder till länder som ERIN är verksamma i.

ERIN är ett europeiskt samarbetsprogram som finansieras av asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF) och som i nuläget arbetar aktivt i 23 länder. Syftet med programmet är att främja ett hållbart återvändande och reintegrering av tredjelandsmedborgare som har fått avslag på asylansökan och inte har laglig rätt att vistas i EU:s medlemsstater. I varje land/region samarbetar programmet med en frivillig- eller mellanstatlig organisation som hjälper programmet med rådgivning och stöd i återvändandet av sökande som fått avslag på sin ansökan.

Upphandlingen sköts av det holländska säkerhets- och justitieministeriet och ansökan görs i deras upphandlinssystem TenderNed. Sista datum för att lämna in en ansökan är 4 april 2017.

Den pågående upphandlingen avser tjänsteleverantörer till följande länder:

 • Afghanistan
 • Bolivia
 • Ecuador
 • Honduras
 • Iran
 • Iraq (KRG)
 • Kenya
 • Libyen
 • Marocko
 • Nepal
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Ryssland
 • Somalia (central)
 • Somaliland
 • Sri Lanka
 • Zimbabwe

Läs mer om upphandlingen på TenderNeds webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om upphandlingen på engelska

Call for tender – ERIN Specific Action program – slow track

On the 25th of January 2017 a combined effort of 18 partner countries resulted in the publication of the European Reintegration Network (ERIN) Specific Action program- slow track tender. The ERIN Specific Action program – slow track offers socio-economic reintegration assistance in the form of counselling and referral and/or reintegration assistance to migrants who return voluntarily or non-voluntarily to their country of origin. This program is implemented by partner countries Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Romania, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. ERIN Specific Action program – slow track is mainly funded by the European Commission via the European Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).

Herein potential Service Providers ( e.g. civil society organisations) are invited to show their interest for this European tender and submit a proposal.The goal of this European tender is to acquire service providers that deliver assistance in the form of information, counselling, referral and reintegration to returnees. It is essential tohave a broad network regarding return and reintegration, as the aim is to enable foreign nationals to reintegrate and build up their life again after returning to their country.

The following countries of return are included in the European tender:

 • Afghanistan
 • Bolivia
 • Ecuador
 • Honduras
 • Iran
 • Iraq (KRG)
 • Kenya
 • Libya
 • Morocco
 • Nepal
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Russian Federation
 • Somalia (central)
 • Somaliland
 • Sri Lanka
 • Zimbabwe

All information, and communication regarding the content and procedure of the ERIN Specific Action program tender takes place electronically, via C-Source, by Commerce-hub.

For more information and submitting questions and/or proposal, please follow the link to get to Commerce-Hub:

https://portal.commerce-hub.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

The announcement can be found on:

http://ted.europa.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster