Anmäl intresse för att bli förordnad som biträde

Migrationsverket utser biträden i alla slags migrationsärenden som myndigheten handlägger. På denna sida får du information om hur du går till väga för att anmäla ditt intresse för att bli förordnad som biträde.

Blankett för intresseanmälan för uppdrag som offentligt biträde hittar du längre ner på sidan.

Biträdessidan

I och med att du anmäler intresse för uppdrag som offentligt biträde får du möjlighet att använda e-tjänsten Biträdessidan. När du har blivit registrerad får du en länk via mejl där du kan logga in på e-tjänsten med din e-legitimation. Där får du bland annat tillgång till kalender och bokningar.

Successivt kommer alla förordnanden oavsett grundärendets kategori att kunna hanteras via denna tjänst.

Kompetensprövning vid förordnandet för uppdraget som offentligt biträde

Från 15 juni 2017 behöver du som vill kunna bli förordnad ex officio, enligt uppdrag av Migrationsverket, styrka dina kvalifikationer enligt fastställda krav.

Detta gör du på formuläret Underlag för kompetensprövningPDF som du mejlar till
kompetensprovning-offentligabitraden@migrationsverket.se.

Standarden för initial lämplighetsbedömning hittar du i dokumentet Standard för lämplighetsbedömning ex officioPDF.

Offentligt biträde förordnas av Migrationsverket med utgångspunkt från reglerna i 26 § rättshjälpslagen och 5 § lagen om offentligt biträde.

Enligt 26 § rättshjälpslagen ska Migrationsverket vid varje förordnande av offentligt biträde göra en bedömning av om du är lämplig som offentligt biträde. Det är du som vill förordnas som biträde som har bevisbördan för att du uppfyller lämplighetskraven. Är du försatt i konkurs eller har begått brott kan du inte anses uppfylla lämplighetskravet.

Biträde för förvarstagna och i jourverksamhet

Frågan om offentligt biträde i ärenden om uppsikt och förvar är inte specifikt reglerad i 18 kapitlet 1 § utlänningslagen eller förarbeten. Migrationsverkets bedömning är att frågan om uppsikt och förvar ingår i ärenden om avvisning eller utvisning vilket framgår av 18 kapitlet 1 § första stycket 1, 2 och 3 utlänningslagen.

Innan du markerar att du är tillgänglig för jour/förvarsärenden i intresseanmälan behöver du tänka på följande förutsättningar:

  • Migrationsverket förordnar offentligt biträde i ärenden där det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas/utvisas samt i ärenden gällande verkställighet av laga kraft vunna beslut om avvisning/utvisning, om/när utlänningen hålls i förvar.
  • En utlänning kan även tas i förvar för att förbereda eller säkerställa en överföring enligt Dublinförordningen. Dessa personer behöver ett biträde som kan ställa upp på möten med kort varsel och utanför kontorstid. Samma förutsättningar gäller för utlänningar vars ärende hanteras av Migrationsverkets jour på Arlanda.
  • Migrationsverket eftersträvar att förordna biträden enligt principen om geografisk närhet och med hög tillgänglighet på telefon, även utanför kontorstid. Detta med anledning av att det, gällande förvarsärenden och ärenden som hanteras av jourverksamheten på Arlanda, är viktigt att det offentliga biträdet skyndsamt kan infinna sig och sätta sig in i ärendet.
  • Biträden som förordnas inom ramen för jourverksamhet kan även uppmanas att med mycket kort varsel inkomma med yttranden gällande ett ärendes utgång.
  • För bästa möjliga kontakt behöver ett mobilnummer som kan nås på jourtid anges i förteckningen och anmälas i samband med registrering.

Intresseanmälan

För att anmäla intresse fyller du i blanketten Intresseanmälan för uppdrag som offentligt biträdePDF.

Skicka intresseanmälan till:

Migrationsverket
Registraturen i Örebro
Box 2073
700 02 Örebro

Hanteringen av intresseanmälan för förordnanden som offentligt biträde gäller sedan september 2018.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om den särskilda förteckningen eller andra juridiska frågor kan du kontakta Migrationsverkets centrala samordnare i frågor gällande offentliga biträden:

Lars Svanström
offentligabitraden@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-19

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.