2017-06-09

Ny standard för initial lämplighetsprövning av offentliga biträden från 15 juni 2017

Från 15 juni behöver de som vill kunna bli förordnade ex officio/enligt uppdrag av Migrationsverket styrka sina kvalifikationer enligt fastställda krav.

I Migrationsverkets register över de som anmält intresse för förordnanden (registret benämns Judith) kommer uppgifterna att uppdateras, vilket medför att advokater och biträdande jurister vid advokatbyrå inte längre prioriteras. Samtliga personer som uppfyller standardens kravlista kommer därmed att ha samma möjlighet att bli förordnade ex officio som offentligt biträde av Migrationsverket.

De anmälda biträden, vars kompetens Migrationsverket inte kan avgöra med de i registret befintliga uppgifterna om antal förordnanden och år de varit verksamma, får brev om att de har möjlighet att komplettera dessa uppgifter.

Den som vill kunna bli förordnad ex officio för vuxna ska

  • vara advokat, eller
  • biträdande jurist på advokatbyrå och vara tingsmeriterad eller ha arbetat minst ett år på advokatbyrån, eller
  • ha svensk juristexamen men inte tjänstgöra på advokatfirma utan bedriva egen verksamhet och ha särskild kunskap och erfarenhet av arbete som juridiskt biträde eller motsvarande i minst två år.

Motsvarande för den som vill kunna bli förordnad ex officio i ärenden som rör ensamkommande barn är att denne

  • är advokat och har minst ett års erfarenheter av barnärenden, eller
  • är biträdande jurist på advokatbyrå och har erfarenheter av barnärenden under minst ett år, eller
  • har svensk juristexamen men inte tjänstgör på advokatfirma utan bedriver egen verksamhet, och har erfarenhet av barnärenden under minst två år.

Vi kommer kontinuerligt att uppdatera registret efter att kompetensuppgifterna ändrats. Det är upp till anmälda biträden att själva styrka sina kvalifikationer. Om advokaten/juristen bedöms sakna de kvalifikationer som krävs kan han/hon klaga enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer.

Läs standarden om lämplighetsprövning av offentliga biträdenPDF