2017-09-08

Ny status i e-tjänsten för biträden

Från och med 11 september 2017 kommer du att kunna välja en ny status i e-tjänsten för biträden, Förordna endast om begärd. Vid denna status kommer ni inte få förordnanden ex officio.

Sedan tidigare finns följande två statusar:

  • Tar nya förordnanden – gäller båda kategorierna: ex officio och när begärd
  • Tar inga nya förordnanden – används när man tillfälligt inte vill ta några nya förordnanden men vill arbeta med de förordnanden man redan har. 

Du sätter själv vilken status du vill ha men kan endast välja en status i taget.

Manual för biträdessidorna i e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För eventuella frågor kontakta offentligabitraden@migrationsverket.se