2017-12-11

Uppdaterad standard för lämplighetsbedömning

Standarden för vilka kvalifikationer de personer som vill kunna bli förordnade som biträden ex officio ska styrka har uppdaterats. 

Nu omfattas även de med arbete i annan tjänst än inom advokat- eller juristbyrå, och som har erfarenhet inom migrationsrätt.

Standard för lämplighetsbedömning ex officioPDF