Migrationsverket logotyp

2020-04-20

Migrationsverket återupptar utredningar och samtal

Den 30 mars pausade Migrationsverket tillfälligt längre utredningar och samtal för att minska spridningen av coronaviruset i samhället. Under tiden har Migrationsverket arbetat fram en lösning för hur längre utredningar och samtal ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

För att minska spridningen av covid-19 kommer de flesta möten nu att genomföras via video. Den person som ska utredas och handläggaren från Migrationsverket kommer att sitta i varsitt videorum i Migrationsverkets lokaler.

Var med på telefon eller till­sam­mans med din klient

Du som offentligt biträde kan antingen vara med på telefon eller i samma rum som den som utreds. Detsamma gäller tolkar. Inför det bokade mötet kommer du via e-tjänsten för offentliga biträden att få information om vilket telefonnummer och vilket så kallat konferens-ID du ska använda för att koppla upp dig mot videomötet som sker via Skype. Av säkerhetsskäl är det inte möjligt att delta via video hemifrån eller på någon annan plats utanför Migrationsverkets lokaler.

För ensamkommande barn utan vårdnadshavare gäller att offentligt biträde behöver befinna sig i samma rum som barnet och dess gode man under utredningen.

Om det finns något särskilt behov som gör det svårt att ha möte via video kan mötet lösas på ett annat sätt. Det kan till exempel handla om hörsel- eller synnedsättning eller att en svår och komplicerad händelse ska redas ut.

Kortare utredningar och samtal där det inte är lika viktigt att se varandra kommer att ske på telefon.