Migrationsverket tydliggör kompetenskrav för offentliga biträden

I ett nytt rättsligt ställningstagande tydliggör rättschefen kraven på kompetens hos ett offentligt biträde. Personer som inte kan visa att de har tillräckliga kvalifikationer kommer att tas bort ur Migrationsverkets förteckning över offentliga biträden.

– Som myndighet har vi ett ansvar för att se till att den sökande får ett väl kvalificerat biträde. Verket har även ett ansvar att se till att biträden förordnas utifrån grundläggande principer om saklighet och opartiskhet, säger rättschefen Fredrik Beijer.

I dagsläget saknas formella krav på att ett offentligt biträde ska ha en särskild examen eller utbildning. Advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget kan enligt lagen utses till offentligt biträde. Huvudregeln är dock att personen har juristexamen.

Drygt 2 000 personer har i dagsläget anmält sitt intresse för att tilldelas uppdrag som offentligt biträde hos Migrationsverket, Ett hundratal av dessa har inte lämnat in dokumentation som styrker sin kompetens. Det är personer som inte har visat att de har juristexamen, processvana eller erfarenhet av migrationsrätten såsom ombud.

Enligt det rättsliga ställningstagandet krävs att den som inte har juridisk utbildning, och vill vara offentligt biträde, ska ha dokumentation som visar att han eller hon har tillräcklig juridisk kunskap. Om personen inte kommer in med dokumentation till Migrationsverket som styrker kvalifikationerna, så ska denne tas bort ur förteckningen över personer som är intresserade av att vara biträde.

– De personer i förteckningen som berörs kommer att ges en tid för att komma in med eventuell dokumentation för sina meriter, säger Fredrik Beijer.

I det rättsliga ställningstagandet klargörs också att Migrationsverkets handläggare alltid måste kontrollera ombudets lämplighet i samband med förordnandet.

Rättsligt ställningstagande angående vem som kan förordnas som offentligt biträde RS/003/2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.