Migrationsverket logotyp

2020-07-01

Migra­tions­verket skickar, via e-tjänsten, mate­rial till biträden förord­nade av polisen

Nu kan Migrationsverket, genom e-tjänsten Biträdessidan, ha möjlighet att kommunicera material till de biträden som är förordnade av polismyndigheten i de ärenden där polisen är handläggande myndighet och individen sitter i Migrationsverkets förvar. Biträden kommer däremot fortsättningsvis kommunicera direkt till polisen i fråga om förordnande.

Det är fortsättningsvis viktigt att biträdena skickar allt material rörande polisens förordnanden till rätt myndighet, det vill säga polisen. Mer information om detta, tillsammans med annan information, finns i Biträdessidan.