Digital hantering av alla nya förordnanden och ersättningsanspråk

Från och med 15 mars kommer alla nya förordnanden att hanteras digitalt i e-tjänsten för biträden. Alla handlingar som har med ett ärendet att göra kommer att kommuniceras digitalt via e-tjänsten.

De ersättningsanspråk som skickas in 15 mars eller senare kommer att visas under ”Ersättningsanspråk” i vänstermenyn. Det gäller alla nya och pågående förordnanden. De ersättningsanspråk som skickats till Migrationsverket innan 15 mars hanteras enligt de gamla rutinerna och visas då under ”Aktuell förordnande”.

Mer information finns i handledningen för e-tjänsten för biträden under kapitel 8. Handledningen hittar du inne i e-tjänsten.