Arbetsuppgifter som ingår i timkostnadsnorm ska inte ersättas särskilt

Rutinmässiga åtgärder som är ersättningsgilla kan redan ingå i timkostnadsnormen.

Förvaltningsrätten anförde i mål 1047-22 att biträdet i arbetsredogörelsen redovisat arbete med registrering av ärende och uppläggning av akt, sedvanlig jävskontroll samt telefonsamtal med klienten för inbokning av möte. Dessutom tog hon upp övriga avslutande åtgärder, utöver genomgång av avgörandet och redovisning av detta för klienten. Förvaltningsrätten bedömde att de aktuella åtgärderna om sammanlagt en timme redan hade ersatts genom en tillämpning av timkostnadsnormen.

Kammarrätten instämmer i mål 2211-22 att de arbetsuppgifter som biträdet har begärt men inte beviljats ersättning för ingår i timkostnadsnormen och därmed inte ska ersättas särskilt.

Läs mer om domen i Migrationsverkets rätts- och landinformationssystem Lifos Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.